Untitled design (1).jpg

LUV là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng từ LUV trên Facebook

by mayruaxemini


Bạn nhìn thấy từ LUV nhưng không biết LUV là gì? Nó có giống các từ mới khác của giới trẻ là một từ ghép hoặc một từ viết tắt không? Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tìm hiểu tường tận về từ LUV.

Reviews

  • LUV là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng từ LUV trên Facebook

    Bạn nhìn thấy từ LUV nhưng không biết LUV là gì? Nó có giống các từ mới khác của giới trẻ là một từ ghép hoặc một từ viết tắt không? Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tìm hiểu tường tận về từ LUV.
    Xem thêm tại đây: https://mayruaxemini.vn/luv-la-gi/

    #luv #love