Untitled design (2).jpg

Shoutout là gì? Shout out trong Tiếng anh, trong Rap là gì

by mayruaxemini


Shoutout là gì? Đây là cụm từ có nghĩa như thế nào trong tiếng Anh? Bạn thường nghe thấy nó ở trong lĩnh vực Rap mà chưa biết nó có ý nghĩa gì. Vậy bạn đừng bỏ lỡ bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp về shout out và cách sử dụng từ ngữ này giúp bạn.

Reviews

There are no reviews of this book yet. Be the first!