Tại sao đinh lăng già hiện nay rất hiếm?

by thaoduockhalam


Đinh lăng già hiện tại rất hiếm cũng bởi vì lượng đinh lăng trong mỗi gia đình quê e dần hết, các đơn vị làm thuốc cũng tăng cường thu mua

Hiện nay những củ đinh lăng từ 5 năm trở lên đã có thể gọi là đinh lăng già rồi các bác ạ. Những củ này thường nặng khoảng 1,5kg đến 2,5kg. Củ loại này cũng đã bắt đầu khó mua rồi ạ

https://thaoduockhalam.com/tai-sao-dinh-lang-gia-hien-nay-rat-hiem/
#dinhlangngamruou
#dinhlangdieukhac
#dinhlangneplanho
#cudinhlangtuoi
#thaoduockhalam
#taisaodinhlanggiahiennayrathiem

Reviews

There are no reviews of this book yet. Be the first!