Tặng Bộ Tài Liệu Hình Ảnh Kích Thích Thị Giác Cho Trẻ Sơ Sinh

by meviet


Trong 2 tháng đầu đời, màu sắc con nhận diện rõ nhất là đen và trắng. Từ tháng thứ 3 trở ra con dần dần có thể nhìn được màu đỏ. Vì thế phù hợp với trẻ nhất là thẻ flashcard hai màu đen trắng, và sau đó là kết hợp thêm màu đỏ. Ví dụ như các chấm tròn đen trắng, vòng tròn đồng tâm, đường lượn sóng, ô cờ ca rô đen trắng,…(Đây chính là thẻ Glenn Doman Cho Trẻ Sơ Sinh).

Reviews

There are no reviews of this book yet. Be the first!