About

Chúng tôi là công ty sản xuất kỷ niệm chương pha lê, Chúng tôi luôn nỗ lực trong từng sản phẩm. Điều chúng tôi hướng tới là hài lòng khách hàng về cả giá cả và chất lượng. Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi báo giá cho quý khách nhé. Giá tùy thuộc vào số lượng và nội dung nhé.