About

Tạp chí lao động Việt Nam ra đời với mục tiêu đăng tải, chia sẻ những kiến thức, cẩm nang chuyên sâu về lĩnh vực lao động, việc làm. Đặc biệt khai thác trọng tâm tại thị trường Việt Nam. Tạp chí cung cấp những thông tin bổ ích và quan trọng giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nắm bắt được thị trường việc làm, xu thế việc làm trong tương lai. #laodong #tapchilaodong #laodongvietnam
Website: http://laodongvietnam.vn/
Phone: 02462596091
Google map: https://www.google.com/maps?cid=3726400136338874010
Fanpage: https://www.facebook.com/Lao-%C4%91%E1%BB%99ng-Vi%E1%BB%87t-Nam-101013048715070