About

Tập đoàn địa ốc Việt Nam Singapore gọi tắt là Vietsing Group là nhà phát triển bất động sản kết hợp công viên sinh thái hoạt động trên nhiều tỉnh thành của cả nước.
Website: https://vietsinggroup.com/
Email: info@vietsinggroupcom
Địa chỉ: Tòa nhà Thép Miền Bắc, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng
1A1 Lô 8A Đường, Lê Hồng Phong, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng