About

Vi vu xuyên Việt là trang thông tin du lịch trực tuyến hàng đầu. Chia sẻ những kinh nghiệm du lịch quý báu và những tin khuyến mãi được cập nhật mới nhất. #vivuxuyenviet
Đây là một Blog cá nhân đúng nghĩa. Vì nó thuộc sở hữu và được xây dựng duy nhất bởi Edward Tashihira. Ở website này, mình chia sẻ những kinh nghiệm từ chính bản thân và gia đình của mình, đưa ra những lời khuyên mang tính cá nhân hóa hơn.
Vì yêu Việt Nam, nên suốt từ năm 2010 đến 2015, mình dành thời gian để đi hết các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Và 2018 mình bắt đầu khám phá hết các nước Đông Nam Á.